เลือกปรับแผนการชำระหนี้ในปี 2564 ผ่านด้วยตนเอง

การเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo

เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยให้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกปรับแผนการชำระหนี้ในปี 2564 ได้ด้วยตนเองผ่าน MyMo

รายละเอียดการเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo

ระยะเวลาที่มีผลในการผ่อนปรน

ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 64

แผนผ่อนปรนการชำระหนี้ในปี 2564 ทั้ง 3 รูปแบบบน MyMo

แผนที่ 1

ชำระเงินงวด 50%

แผนที่ 2

ชำระเงินเฉพาะ
ดอกเบี้ย 100%

แผนที่ 3

ชำระเงินต้น 50%
ดอกเบี้ย 100%

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนการปรับแผนชำระหนี้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

การทำรายการเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo

1
เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564”
2
เลือกบัญชีที่ต้องการปรับแผนการชำระหนี้
3
แสดงรายละเอียดการชำระหนี้ตามสัญญาปัจจุบัน
4
แสดงรายละเอียดแผนการชำระหนี้แต่ละแผนการชำระหนี้ กรุณาตรวจสอบและกดแผนการชำระหนี้ที่ต้องการ
5
หากต้องการเลือกแผนการชำระหนี้ กด “เลือกแผนนี้” ตามแผนชำระหนี้ที่ต้องการ
6
อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้ามาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ และ กดปุ่ม “ถัดไป”
7
เลื่อนหน้าจออ่านสัญญามาตรการผ่อนปรนการชำหนี้ให้ครบถ้วน
8
กดเครื่องหมายข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”
9
กรอกรหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนด
10
ส่งคำร้องเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้สำเร็จ กรุณากด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” หรือกด “เสร็จสิ้น” เพื่อจบการทำรายการ
11
ระบุรหัสผ่าน เพื่อยืนยันการเข้ามาตรการผ่อนปรนชำระหนี้
12
กรณีกดอ่านสัญญามาตรการผ่อนปรนจะแสดงสัญญามาตรการผ่อนปรน สามารถขอรับสัญญาผ่านอีเมลโดยกดปุ่ม “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล”
13
ตรวจสอบรายละเอียดอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อขอรับสัญญา

การตรวจสอบรายละเอียดแผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564 ที่ได้เลือกไว้

1
เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564”
2
เลือกสินเชื่อที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล
3
แสดงรายละเอียดแผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564 สำหรับสินเชื่อที่เลือกดูข้อมูล
4
สามารถกด “รายละเอียดงวดสุดท้าย” เพื่อดูรายละเอียดที่ถูกซ่อนไว้
5
แสดงรายละเอียดที่ถูกซ่อนไว้

เช็ค จ่าย โอน แจ้ง ง่ายๆให้ธนาคารอยู่กับคุณทุกที่