การดูข้อมูล / ถอนสลากดิจิทัล

สลากดิจิทัล

คือการออมเงินรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดและมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลสลากทุกเดือน โดยหากครบกำหนดอายุสลากผู้ฝากจะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

เกี่นวกับสลากดิจิทัลบน MyMo

เปิดบัญชีสลากดิจิทัลออนไลน์ด้วยตนเอง

สำหรับการสมัครบริการสลากดิจิทัล เพื่อความปลอดภัยจึงปรับให้มีการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน โดยการกรอกเลขหลังบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและรับรหัส OTP บนมือถือ เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการสลากดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ โดยดึงข้อมูลจากในระบบมาแสดงและให้ตรวจสอบพร้อมยืนยันข้อมูลแทน

แสดงข้อมูลสลากดิจิทัล

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ จึงได้เพิ่มหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับย่อ และฉบับเต็ม ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อได้ รวมถึงสามารถกลับมาดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในงวดที่ตนซื้อได้

ทำรายการฝาก / ถอนสลากดิจิทัล
 • สามารถซื้อสลากดิจิทัลได้หลังจากเรียกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อโดยตรงทันที
 • สามารถเลือกถอนสลากก่อนครบอายุ

สลาก - เมนูสลากดิจิทัล

1
 • ชื่อบัญชีที่ตั้งค่าเอาไว้ (กรณีไม่ได้ตั้งค่าจะแสดงชื่อประเภทบัญชี)
 • เลขที่บัญชีที่ซ่อนเลข 4 ตัวกลาง
 • ปุ่มสำหรับซื้อสลาก
 • ปุ่มสำหรับดูข้อมูลสลากงวดปัจจุบัน
2
 • ชื่อประเภทบัญชี
 • ยอดฝากสลากทั้งหมด
 • แถบแสดงรายละเอียดสลาก (สามารถกดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้)
3
 • ประเภทสลาก
 • รายละเอียดสลาก
 • ข้อมูลการถูกรางวัล
 • วันที่ออกรางวัลงวดถัดไป

สลากดิจิทัล - เมนูรายการเดินบัญชี

1
 • รายการเดินบัญชี (สามารถกดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)
2
 • เมนูเพิ่มเติม (ข้อมูลผลิตภัณฑ์, ตั้งค่าบัญชี)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมรายการเดินบัญชีสลากดิจิทัล

การเข้าดูข้อมูลสลากดิจิทัลที่เปิดรับฝาก

1

วิธีที่ 1

เลือกเมนูสลากดิจิทัลในหน้าแรก

วิธีที่ 2

เลือกบัญชีสลากดิจิทัลในบัญชีของฉัน
2
แสดงรายละเอียดบัญชีสลากดิจิทัล

การเข้าดูข้อมูลบัญชีสลากดิจิทัลที่ซื้อไปแล้ว

1
กดสลากที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม
2
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม

การเข้าดูข้อมูลบัญชีสลากดิจิทัลเพิ่มเติม

1
กด “ซื้อสลาก”
2
กดรายละเอียดเพิ่มเติม
2
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของสลาก สามารถกดซื้อเพื่อเข้าสู่การทำรายการฝากได้

การถอนสลากดิจิทัล

1
เลือกสลากที่ต้องการถอน
2
กดปุ่ม มุมขวาบน
3
เลือก “ถอนก่อนครบอายุ”
4
เลือก “ถอนสลาก”
5
เลือก “ยืนยัน”
6
เลื่อนเพื่อทำรายการ (สามารถเปลี่ยนบัญชีรับเงินได้)
7
กด “ยืนยัน”
8
แสดงหน้าทำรายการสำเร็จ

การตั้งชื่อสลากดิจิทัล

1
เข้าสู่หน้า “สลากดิจิทัล” เลือกสลากดิจิทัลที่ต้องการตั้งชื่อ
2
กดเพื่อตั้งค่า
3
เลือก "ตั้งชื่อสลากดิจิทัล"
4
พิมพ์ชื่อที่ต้องการ
5
กด “เสร็จสิ้น”
6
ตั้งชื่อสลากดิจิทัลสำเร็จ
7
แสดงชื่อสลากดิจิทัลที่ตั้งใหม่ในหน้าเมนูรวมสลาก