มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

วงเงินรายละ 10,000 บาท

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ผู้ประสงค์ขอสินเชื่อจะต้อง ลงทะเบียนจองสิทธิ สมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน MyMo ก่อน จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง
ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข สินเชื่อสู้ภัย Covid-19

*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

เปิดจองสิทธิวันที่ 26 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถจองคิวเพื่อรับสิทธิในการสมัครสินเชื่อได้ที่หน้าแรกโดยไม่ต้องล็อกอิน

ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo

สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo

ตรวจสอบผลการจองสิทธิได้ทันที

ผู้จองสิทธิจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการ โดยจะมี Notification แจ้ง และสามารถเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิวจอง

เมื่อได้คิวแล้ว เตรียมทำรายการสมัครสินเชื่อ

รอบแรก เปิดให้ทำรายการในวันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. กำหนดโควต้าวันละ 1 แสนราย ตามลำดับการลงทะเบียนสำเร็จเพื่อป้องกันความแออัดและลดข้อจำกัดกรณีมีผู้ล็อกอินเข้าทำธุรกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

  • ผู้ที่ยื่นขอกู้ไว้แล้วและอยู่ระหว่างรอผล ธนาคารจะแจ้งผลทาง SMS และ MyMo ภายในวันที่ 26 พ.ค. 64
  • ผู้ที่ทราบผลว่าได้รับอนุมัติแต่ยังไม่ได้ทำสัญญา ให้เข้า MyMo เพื่อกดทำสัญญาเงินกู้ (Digital Contract) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

1

ระบบปฏิบัติการ iOS

กดที่ Banner “จองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”

ระบบปฏิบัติการ Android

กดที่ รูป Pop-up

ระบบปฏิบัติการ Android

หรือ กดที่ Banner “จองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”
2
เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19
3
กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งาน MyMo จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียนจองสิทธิ”
4
ตรวจสอบผลการจองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19
5
ผู้จองสิทธิจะได้รับ Notification และเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิว
6
ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนการขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลอีเมลกับ MyMo กรุณา ยืนยันข้อมูลอีเมล ก่อนสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19
*เมนูจะแสดงในช่วงเวลาที่ได้คิวตามที่จองสิทธิ
1
เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”
2
อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้น กด “สมัครสินเชื่อ”
1

เข้าสู่เมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วิธีที่ 2

เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “บัญชี”
2
กดเมนู “ผลิตภัณฑ์และบริการ” เลือก “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19”
3
อ่านรายละเอียดสินเชื่อ จากนั้น กดปุ่ม “สมัคร”
4
กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
5
กด “ถัดไป”
6
ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว จากนั้น กด “ยืนยัน”
7
กด “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง”
8
อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด “ถัดไป”
9
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด“ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
10
เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กด “ยินยอม” หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
11
กด “ยอมรับ”
12
กด “ถัดไป” เพื่อขอรับรหัส OTP
13
ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด “ถัดไป”
14
กด “ยืนยัน” รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมาย
15
สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติการสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

1
กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)
2
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด“ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
3
กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้
4
กด “ถัดไป” เพื่อรับรหัส OTP
5
กรอกรหัส OTP และกด “ถัดไป”
6
แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด “เสร็จสิ้น” โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

สถานะการขออนุมัติสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ
ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

ขั้นตอนยืนยันข้อมูลอีเมลก่อนสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

1

เข้าสู่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อทำการยืนยันอีเมล วิธีที่ 1

เข้าสู่เมนูสมัครสินเชื่อ กด “ไปยังข้อมูลส่วนตัว”
2
กด “เพิ่ม” เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล
3

เข้าสู่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อทำการยืนยันอีเมล วิธีที่ 2

กดรูปโปรไฟล์ที่หน้าแรกเพื่อเข้าเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”
4
กด “เพิ่ม” เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล
5
กรอกอีเมลที่ต้องการยืนยัน จากนั้น กด “ถัดไป”
6
กด “ถัดไป” เพื่อรับรหัสยืนยันอีเมล (OTP) โดยรหัสจะถูกส่งไปที่อีเมลที่ได้ระบุไว้
7
เช็คอีเมลที่ระบุไว้เพื่อรับรหัส OTP กรุณาตรวจสอบอีเมลขยะ หรือ Junk mail ในกรณีไม่ได้รับรหัส OTP ทางอีเมล
8
กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมลภายใน 2 นาที จากนั้น กด “ถัดไป”
9
กด “เสร็จสิ้น” ทำการยืนยันอีเมลสำเร็จ
10
อีเมลที่ยืนยันแล้วปรากฎในหน้า “ข้อมูลส่วนตัว”