MyMo ฝากง่าย ถอนไว ชั่วโมง

บริการฝาก-ถอนเงินสดบัญชีธนาคารออมสินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven

My Agent

My Agent เป็นเมนูที่ลูกค้าสามารถทำบริการฝากเงินเข้าหรือถอนเงินสดออกจากบัญชีส่วนตัวธนาคารออมสิน โดยทำรายการผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) ณ จุดให้บริการของตัวแทนธนาคาร

เงื่อนไขการใช้งาน My Agent

 • ฝาก / ถอนผ่านบัญชีหลัก (Primary) ของลูกค้าบน MyMo เท่านั้น
 • ไม่สามารถทำรายการถอนด้วยบัญชีกระแสรายวัน (Current Acc.) ได้
 • มีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตัวแทนธนาคาร
 • การทำรายการหลัง 5 ทุ่ม ถือเป็นการทำรายการ และเงินจะเข้าบัญชีในวันถัดไป

วงเงินในการฝากและถอนผ่านเมนู My Agent

การฝากเงิน การถอนเงิน
ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง ไม่เกิน 5,000 บาท / ครั้ง
สูงสุด 100,000 บาท / วัน / บัญชี สูงสุด 20,000 บาท / วัน / ราย

ค่าธรรมเนียม ฝาก-ถอน 15 บาท / รายการ ทั่วประเทศ

ตัวอย่างการคิดค่าบริการในการทำธุรกรรม

การฝากเงินเข้าบัญชี 500 บาท
ค่าธรรมเนียมของตัวแทนธนาคาร 15 บาท
จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระที่เคาน์เตอร์์ 500 บาท
เงินในบัญชีลูกค้า เพิ่มขึ้น 485 บาท
การถอนเงินจากบัญชี 500 บาท
ค่าธรรมเนียมของตัวแทนธนาคาร 15 บาท
จำนวนเงินที่ลูกค้าได้รับที่เคาน์เตอร์ 485 บาท
เงินในบัญชีลูกค้า ลดลง 500 บาท

ขั้นตอนการใช้งาน My Agent

การฝากเงิน (Deposit)

1
เลือกฝากเงินสด
2
ระบุหรือเลือกจำนวนเงินที่จะฝาก
3
ดูรายละเอียดธุรกรรมแล้ว กดฝากเงินสด
4
กดยืนยันรับทราบว่ารายการมีค่าธรรมเนียม (ในกรณีที่ไม่มีค่าธรรมเนียมจะข้ามหน้านี้ไป)
5
หน้าจอแสดง QR Code / Barcode มีระยะเวลา 2 นาที
6
เดินไปที่ Counter ของตัวแทนธนาคารแจ้งพนักงานว่าจะฝากเงิน
7
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นกดยอมรับข้อตกลง (ปุ่มสีเขียวที่เครื่อง EDC)
8
แสด QR Code / Barcode ให้พนักงานสแกน
9
เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่อง EDC ที่จุดให้บริการเพื่อยืนยันตัวตน
10
กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เครื่อง EDC
11
ตรวจสอบรายการธุรกรรมบนหน้าจอและกดยืนยัน
12
ส่งเงินให้กับพนักงานและรอรับใบเสร็จ เช็คหน้าจอทำรายการสำเร็จบน MyMo
13
จะได้รับ e-Slip ใน inbox เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรม

การถอนเงิน (Withdraw)

1
เลือกถอนเงินสด
2
ระบุหรือเลือกจำนวนเงินที่จะถอน
3
ดูรายละเอียดธุรกรรมแล้วกดถอนเงินสด
4
กดยืนยันรับทราบว่ารายการมีค่าธรรมเนียม (ในกรณีที่ไม่มีค่าธรรมเนียมจะข้ามหน้านี้ไป)
5
หน้าจอแสดง QR Code / Barcode มีระยะเวลา 2 นาที
6
เดินไปที่ Counter ของตัวแทนธนาคารแจ้งพนักงานว่าจะถอนเงิน
7
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นกดยอมรับข้อตกลง (ปุ่มสีเขียวที่เครื่อง EDC)
8
เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่อง EDC ที่จุดให้บริการเพื่อยืนยันตัวตน
9
จะมีการถ่ายภาพลูกค้าเพื่อยืนยันตัวตนที่หน้า Counter Service ของตัวแทนธนาคาร
10
แสดง QR Code / Barcode ให้พนักงานสแกน
11
กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เครื่อง EDC
12
ตรวจสอบรายการธุรกรรมบนหน้าจอและกดยืนยัน
13
รับเงินจากพนักงาน จะได้รับใบเสร็จและเห็นหน้าจอทำรายการสำเร็จบน MyMo
14
จะได้รับ e-Slip ใน inbox เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรม

คำถามที่พบบ่อย

ฟีเจอร์ My Agent คืออะไร

เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ลูกค้าสามารถฝากเงินหรือถอนเงินผ่านตัวแทนธนาคารทั่วประเทศ


บัญชีประเภทใดบ้างที่สามารถใช้งานฟีเจอร์ My Agent ได้

My Agent จะรองรับเฉพาะ บัญชีหลัก (Primary account) เท่านั้น โดย

การฝากเงิน: รองรับทั้งบัญชีประเภทเผื่อเรียกและบัญชีกระแสรายวัน

การถอนเงิน: รองรับเฉพาะบัญชีประเภทเผื่อเรียกเท่านั้น


Reference code (หรือ QR / Barcode) มีวันหมดอายุหรือไม่

หมดอายุภายใน 2 นาทีนับจากสร้าง QR / Barcode สำเร็จ


การทำรายการผ่าน My Agent สามารถทำรายการได้สูงสุดเท่าใด้
  การฝากเงิน
 • 30,000 บาท / รายการ
 • 100,000 บาท / วัน / บัญชี
 • การถอนเงิน
 • 5,000 บาท / รายการ
 • 20,000 บาท / วัน / ราย

บาง Agent เช่น 7-11 (Counter Service) มีให้บริการทั้งแบบที่ทำรายการไม่ผ่าน MyMo และแบบที่ผ่าน MyMo วงเงินการทำรายการต่อวันจะรวมกันหรือไม่

รวมกัน เช่น ฝากเงินผ่าน 7-11 โดยไม่ผ่าน MyMo (key เลขบัญชีที่ 7-11) 40,000 บาท ลูกค้าจะสามารถฝากเงินผ่าน MyMo ได้อีก 60,000 บาท (วงเงินการฝากคือ 100,000 บาทต่อวัน / บัญชี)


การฝากหรือถอนเงินผ่าน MyMo เงินจะ update บัญชีทันทีหรือต้องรอ update สิ้นวัน

Update ทันที ยกเว้นถ้าทำรายการหลัง 5 ทุ่มจะถือเป็นรายการ future date ยอดเงินในบัญชีจะมีการ update ในวันถัดไป


ทำไมเมื่อฝากเงินแล้วกรอกจำนวนเงินเกินวงเงินต่อรายการ เช่น กรอกเงิน 40,000 บาท แล้วถึงมี pop up แจ้งว่า กรุณาระบุจำนวนเงินไม่เกิน 30,015 บาท (ทำไมไม่ใช่30,000 บาทซึ่งเป็นวงเงินสูงสุดต่อ 1 รายการ)

เนื่องจากว่าวงเงินต่อรายการ (หรือต่อวัน) จะคิดตามเงินที่เข้าบัญชีจริงๆ ซึ่งในการคำนวณ จำนวนเงินที่ลูกค้ากรอกจะถูกหักค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะเป็นเงินที่เข้าบัญชีจริง ดังนั้นในกรณีที่ลูกค้าที่มีค่าธรรมเนียม 15 บาท จะสามารถกรอกได้สูงสุด 30,015 บาท ซึ่งหมายถึงลูกค้าชำระเงิน 30,015 บาทและเงินจะเข้าบัญชี 30,000 บาทเท่ากับวงเงินต่อรายการนั่นเอง (ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีค่าธรรมเนียมจะสามารถกรอกได้สูงสุด 30,000 บาท)


ทำไมในการฝากเงิน กรอกจำนวนเงินแล้วเงินเข้าบัญชีไม่เท่ากับจำนวนที่กรอก

ในการฝากเงิน จำนวนที่กรอกจะเป็นจำนวนที่ลูกค้าจะชำระและจะต้องนำไปหักค่าธรรมเนียมตัวแทนธนาคารก่อน จึงจะเป็นจำนวนเงินที่จะเข้าบัญชีจริงๆ เช่น กรอก 30,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 15 บาท ลูกค้าจะต้องชำระ 30,000 บาท และเงินจะเข้าบัญชี 29,985 บาท


ทำไมในการถอนเงิน กรอกจำนวนเงินแล้วได้รับเงินสดไม่เท่ากับจำนวนที่กรอก

ในการถอนเงิน จำนวนที่กรอกจะเป็นจำนวนที่จะถูกหักจากบัญชีและต้องนำไปหักค่าธรรมเนียมก่อน จึงจะเป็นจำนวนเงินสดที่จะได้รับจริงๆ เช่น กรอก 5,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 15 บาท ลูกค้าจะถูกหักเงินจากบัญชี 5,000 บาท และลูกค้าจะได้รับเงินสด 4,985 บาท


เช็ค จ่าย โอน แจ้ง ง่ายๆให้ธนาคารอยู่กับคุณทุกที่