แจ้งความประสงค์ออกจาก มาตรการพักชำระหนี้ ผ่านได้แล้ววันนี้

ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 31 ธันวาคม 2563

มาตรการพักชำระหนี้

ธนาคารออมสินขยายเวลามาตรการพักเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมเปิดให้ผู้ประสงค์ออกจากมาตรการฯ สามารถเลือกแผนชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก

ผู้มีสิทธิ์รับมาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติ

  • ลูกค้าสินเชื่อบุคคลทุกประเภทที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน (ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
  • สำหรับลูกค้าสินเชื่อ SMEs วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท (ไม่เป็น NPL ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562)

แผนการชำระหนี้ทั้ง 3 รูปแบบ

แผนที่ 1

ชำระเฉพาะ
ดอกเบี้ย100%

แผนที่ 2

ชำระเงินต้น 50%
ดอกเบี้ย 100%

แผนที่ 3

ชำระเงินงวด
ตามสัญญาเดิม

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนการปรับแผนชำระหนี้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

1
เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้”
2
เลือก “บัญชีที่ต้องการปรับแผนชำระหนี้”
3
แสดงรายละเอียดแผนการชำระหนี้ตามมาตรการฯ
4
เลือกแผนการชำระ (มี 3 แผนให้เลือก)
5
แสดงรายละเอียดแผนการชำระหนี้
6
อ่านและกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
7
ระบุรหัสผ่าน
8
ทำรายการเลือกแผนชำระหนี้สำเร็จโดยจะปรับแผนการชำระหนี้ในวันถัดไป
9
ทำรายการเลือกแผนชำระหนี้สำเร็จโดยจะปรับแผนการชำระหนี้ในวันถัดไป
10
ปรับแผนการชำระหนี้สำเร็จ

คำถามที่พบบ่อย

สามารถเลือกออกจากมาตรการพักชำระนี้ได้อย่างไรบ้าง?

เลือกเมนูแผนการชำระหนี้เพื่อออกจากมาตรการฯ โดยมีทางเลือก 3 แผน ดังนี้

  • ชำระเฉพาะดอกเบี้ย
  • ชำระเงินต้นครึ่งหนึ่ง ดอกเบี้ยเต็มจำนวน
  • ชำระเงินงวดตามสัญญาเดิม

ธนาคารคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นในช่วงที่พักชำระหนี้อย่างไร?

การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยค้างชำระจากเงินต้นที่ได้รับการพักชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง


หากไม่ออกจากมาตรการฯ สามารถชำระหนี้ได้ผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

สามารถชำระหนี้ผ่าน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขา


สามารถแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ได้ถึงเมื่อไร?

ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


เหตุใดจึงไม่สามารถแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ได้?

เพราะเป็นบัญชีที่มีหนี้ค้างชำระก่อนเข้าร่วมมาตรการฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือบัญชีติดสถานะทางกฎหมาย


กรณีกู้ร่วม ใครต้องแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการฯ?

ผู้กู้ที่มีชื่อเป็นลำดับแรกในสัญญากู้เงิน


ช่วงเวลาในการทำรายการ ออกจากมาตรการพักชำระหนี้?

ทำรายการได้ตลอด 24 ชม.


จะทราบผลการเลือกแผนการชำระหนี้ได้อย่างไร?

สามารถตรวจสอบได้บน MyMo โดยจะทราบผลในวันถัดไป


สามารถยกเลิกแผนการชำระหนี้ที่เลือกไว้ได้หรือไม่?

ได้ โดยต้องทำการยกเลิกรายการที่เลือกแผนไว้ก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่ทำรายการ


การชำระหนี้สินเชื่อในช่วงเวลามาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยถือเป็นการออกจากมาตรการฯ หรือไม่?

การชำระหนี้สินเชื่อดังกล่าวไม่มีผลให้ท่านออกจากมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแต่อย่างใดเว้นแต่กรณีที่ท่านประสงค์จะออกจากมาตรการฯ โดยการกดเลือกแผนการชำระหนี้และตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด


เช็ค จ่าย โอน แจ้ง ง่ายๆให้ธนาคารอยู่กับคุณทุกที่