สมัครผ่านธนาคารออมสินสาขา

วิธีการสมัครผ่านสาขาธนาคาร

  เพื่อเพิ่มความปลอดภัย MyMo ได้มีการเพิ่มการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานในขั้นตอนการเปิดใช้งาน (Activation) ดังนี้

 • อนุญาตให้ Activate โดยใช้ 3G / 4G / 5G เท่านั้น ไม่สามารถใช้ WIFI เพื่อ Activate เข้าใช้งานได้
 • เบอร์โทรศัพท์จากเครือข่ายที่ใช้งานในขณะที่เปิดใช้งานจะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับ MyMo จึงจะสามารถ Activate เข้าใช้งานได้
 • เมื่อมีการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการจะแสดงให้ยอมรับใหม่ทุกครั้ง
 • ผู้ที่ดำเนินการ Root / Jailbreak โทรศัพท์จะไม่สามารถเข้าใช้งาน MyMo ได้

  เอกสารประกอบการสมัคร

 • สมุดบัญชี
 • บัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์

  ขั้นตอนการสมัคร

 • ลงทะเบียนที่สาขาออมสิน
 • รอ SMS ยืนยันการใช้งาน
 • ดาวน์โหลดและเปิดใช้บริการ

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน MyMo

หลังจากลงทะเบียนใช้งานที่ธนาคารออมสินสาขาออมสินเรียบร้อยแล้ว ให้ ดาวน์โหลด MyMo Application และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1
เลือกภาษา “English” หรือ “ภาษาไทย”
2
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข
3
คลิกปุ่มในช่องและกดยอมรับ
4
กรอกหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารออมสิน และกด “ถัดไป”
5
กด “ถัดไป” เพื่อรับรหัส “OTP” ทางเบอร์โทรศัพท์
6
กรอก “รหัส OTP” และกด “ถัดไป”
7
ตั้งรหัส Passcode 6 หลักสำหรับเข้าใช้งาน MyMo
8
ยืนยันรหัสผ่าน Passcode อีกครั้ง และกด “ถัดไป”
9
เปิดใช้งาน MyMo สำเร็จ