สมัครประกันชีวิตเกษียณทวีสุข 90/1

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

สบายใจยามเกษียณ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ
จ่ายเบี้ยครั้งเดียวคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
การันตีเงินปันผลคืนสูงสุด 310% ของทุนประกัน
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ความคุ้มครอง

หมายเหตุ
  • เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด
  • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง
  • ธนาคารออมสินในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช00008/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขจาก บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรงก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต

ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์ทาง MyMo

1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “บัญชี”
2
เลือกเมนู “ผลิตภัณฑ์และบริการ”
3
เลือกเมนู “เกษียณทวีสุข 90/1” (ประกันชีวิตแบบบำนาญ)
4
แสดงรายละเอียดแผนความคุ้มครองประกันชีวิต ของ บมจ.ทิพยประกันชีวิต จากนั้น กดปุ่ม “ซื้อประกัน”
5
อ่านหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
6
ตอบคำถาม FATCA เมื่อเสร็จสิ้น กดปุ่ม “ถัดไป”
7
ตรวจสอบชื่อผู้เอาประกันภัยและกรอกข้อมูล อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจำนวนเงินเอาประกันที่ต้องการ
8
เลือก “อาชีพ” กดปุ่ม ยืนยัน
9
กรอกข้อมูล “รายได้ต่อเดือน”
10
เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย จากนั้น ตรวจสอบจำนวนเบี้ยประกันภัย, เงินบำนาญที่ได้รับ และผลประโยชน์ตลอดสัญญา จากนั้น กดปุ่ม “ถัดไป”
11
ตรวจสอบเบี้ยประกันภัย วันที่คุ้มครอง วันที่จ่ายเงินบำนาญ และรายละเอียดผู้เอาประกันภัย
12
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิกปุ่มและกดยอมรับ
13
ทำการชำระเงิน โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกบัญชีที่จะใช้ชำระได้ และสามารถเลือกยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตส่งและเปิดเผยข้อมูลฯ เพื่อลดหย่อนภาษี จากนั้นกดปุ่ม “เลื่อนเพื่อส่ง”
14
กดปุ่ม “ยืนยัน”
15
แสดงการทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนการดูกรมธรรม์หลังสมัครสำเร็จ

1
เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”
2
ที่แถบเมนู “Insurance” เลือกบัญชีกรมธรรม์ที่ต้องการดูข้อมูล
3
แสดงรายละเอียดกรมธรรม์ที่เลือกดู
4
กดเลือกแถบเมนู “ความคุ้มครอง” เพื่อเรียกดูรายละเอียดความคุ้มครอง

การแสดงวิธีการซื้อประกันภัยและช่องทางการติดต่อภายใน MyMo

1
กรมธรรม์ที่ซื้อจะแสดงอยู่ในแถบเมนู "Insurance" กดไปที่แถบเมนู "ประกันชีวิตเกษียณทวีสุข 90/1"
2
กดที่ปุ่ม
3
แสดงแนะนำวิธีการซื้อประกันและช่องทางการติดต่อ ทิพย Call Center