สมัครประกันภัย สมาร์ท แคร์ พลัสประกันภัยส่วนบุคคล

ใช้ชีวิตมั่นใจคุ้มครองภัยแบบจัดเต็ม

สมาร์ท แคร์ พลัส คุ้มครองแบบจัดเต็มเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าศัลยกรรม พร้อมเงินชดเชยรายได้รายวันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซื้อง่ายตลอด 24 ชม. คุ้มครองทันที
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ (อบ. 1)

 • - อุบัติเหตุทั่วไป
 • - ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • - การขับขี่/ โดยสารรถจักรยานยนต์
 • 100,000
  100,000
  50,000

  2. การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่/ โดยสารจักรยานยนต์ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

  10,000

  3. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจำปี (จ่ายเพิ่มจากข้อ 2)

  10,000

  4. ค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรมสำหรับผู้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์

  100,000

  5. ค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 7 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)

  500 บาท/ วัน

  เงื่อนไขการรับประกันภัย

  หมายเหตุ
  • เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด
  • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง
  • ธนาคารออมสินในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยใบอนุญาตเลขที่ ว00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

  การทำรายการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ท แคร์ พลัส

  1
  เลือกเมนู “บัญชี”
  2
  เลือกเมนู “ผลิตภัณฑ์และบริการ”
  3
  เลือกเมนู “สมาร์ท แคร์ พลัส” (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)
  4
  เลื่อนหน้าจอเพื่ออ่านรายละเอียดแผนความคุ้มครองประกันภัยของ บมจ.ทิพยประกันภัย
  5
  กด “ซื้อประกัน”
  6
  เลื่อนอ่านหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจนสุดหน้าจอ จากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
  7
  ตรวจสอบรายละเอียดค่าเบี้ยประกันภัย วันที่คุ้มครอง รายละเอียดผู้เอาประกันภัย จากนั้น กด “ชำระเงิน”
  8
  เลื่อนอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการกดปุ่มยอมรับถ้อยแถลงสุขภาพและเงื่อนไขการประกันภัย จากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
  9
  ทำการชำระเงิน โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกบัญชีที่ต้องการใช้ชำระได้และสามารถเลือกยินยอมให้บริษัทประกันวินาศภัยส่งและเปิดเผยข้อมูลฯ เพื่อลดหย่อนภาษีจากนั้น กดปุ่ม “เลื่อนเพื่อส่ง”
  10
  กดปุ่ม “ยืนยัน”
  11
  แสดงการทำรายการสำเร็จ

  ขั้นตอนการดูกรมธรรม์หลังสมัครสำเร็จ

  1
  ที่แถบเมนู “ประกัน” เลือกบัญชีกรมธรรม์ที่ต้องการดูข้อมูล
  2
  แสดงรายละเอียดกรมธรรม์ที่เลือกดู
  3
  กดเลือกแถบเมนู “ความคุ้มครอง” เพื่อเรียกดูรายละเอียดความคุ้มครอง

  การแสดง Tutorial การซื้อประกันภัยและช่องทางการติดต่อ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  1
  กรมธรรม์ที่ซื้อจะแสดงอยู่ในแถบเมนู "ประกัน" กดเลือกแถบเมนู “สมาร์ท แคร์ พลัส”
  2
  กดที่ปุ่ม
  3
  แสดงแนะนำวิธีการซื้อประกันและช่องทางการติดต่อ ทิพย Call Center