ซื้อประกันการเดินทางกับทิพยประกันภัย

เดินทางไปต่างประเทศสบายใจให้ทิพยประกันภัยดูแลคุณ

รายละเอียดความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,500,000
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000
การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 150,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
3,000,000
ชดเชยการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง (จ่ายสูงสุด/ชิ้น/คู่/ชุด) 10,000
(2,000)
การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง จ่าย 10% ทุกๆ 6 ชม. เต็ม 15,000
การพลาดการต่อเที่ยวบินตั้งแต่ 8 ชม.ขึ้นไป 5,000
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง 15,000
ค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง 15,000
การจี้เครื่องบิน (จ่าย 5,000 บาททุกๆ 24 ชม.เต็ม) 5,000
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 5,000
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 15,000
ดูความคุ้มครองเพิ่มเติม .PDF

ราคาเบี้ยประกันรวมอากรและภาษี ตามจำนวนวันเดินทาง

ระยะเวลาเดินทาง (วัน) เบี้ยประกันรวมอากรและภาษี (บาท)
1-4 235
5-6 357
7-8 400
9-10 445
11-14 544
15-21 664
22-31 837
32-60 1,107
61-90 1,428
91-180 1,953
เบี้ยประกันภัยรายปี 2,468

เงื่อนไขการซื้อประกันบน MyMo

ขั้นตอนซื้อประกันการเดินทาง

1
กดประกันการเดินทาง
2
เลือกประเภทประกัน
3
ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4
แสดงรายละเอียดความคุ้มครอง กดซื้อเพื่อเริ่มซื้อประกัน
5
เลือกประเภทประกันที่ต้องการซื้อ
6
เลือกวันเดือนทางไป
7
เลือกวันเดินทางกลับ
8
แสดงรายละเอียดข้อมูลที่เลือกมา กดผู้เดินทางเพื่อเพิ่มรายละเอียดผู้เดินทาง
9
แสดงข้อมูลผู้เดินทางคนที่ 1 สามารถเพิ่มผู้เดินทางได้
10
แสดงรายการสรุปข้อมูลการซื้อประกันการเดินทาง กดชำระเงิน
11
กดยอมรับเงื่อนไข
12
กดยอมรับ
13
ตรวจสอบเบี้ยประกันที่ต้องชำระ และเลื่อนเพื่อทำรายการ
14
ยืนยันการชำระเงิน
15
กดเสร็จสิ้น

การดูใบอนุญาตการขายประกัน

1
เข้าหน้าประกันการเดินทาง
2
เลื่อนลงเพื่อกดดูใบอนุญาตขายประกันการเดินทาง
3
แสดงใบอนุญาตขายประกันการเดินทาง

ติดต่อ Call Center ทิพย

1
กดเพื่อเลือก ติดต่อทิพย
2
กดติดต่อ ทิพย Call Center
3
กดโทร
4
โทรออกหาทิพย

ดูกรมธรรม์ที่หมดอายุ

1
กดเพื่อเลือกดูกรมธรรม์หมดอายุ
2
เลือกดูรายการกรมธรรม์ที่หมดอายุ
3
แสดงกรมธรรม์ที่หมดอายุ

ดูวิธีการซื้อประกันการเดินทาง

1
กดเพื่อเลือกดูวิธีการซื้อประกัน
2
เลือกดูวิธีการซื้อประกัน
3
แสดงวิธีการซื้อประกันหน้าแรก
4
สามารถทำการเลื่อนซ้ายเพื่อทำการดูขั้นตอนการซื้อถัดไป หรือเลื่อนขวาเพื่อดูขั้นตอนก่อนหน้า

คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการสมัคร และการได้รับกรมธรรม์

สมัครประกันการเดินทางบนแอปพลิเคชันทำอย่างไร?

    สมัครง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกรายละเอียดการเดินทาง อาทิ จุดหมายปลายทาง, วันเริ่มและสิ้นสุดการเดินทาง
  2. เลือกแผนที่ต้องการ
  3. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล
  4. ชำระเงินและจะได้รับกรมธรรม์ (ระบบจะส่งหน้าตารางกรมธรรม์เข้าอีเมลของลูกค้า หากไม่ได้รับกรมธรรม์กรุณาติดต่อtanaporns@dhipaya.co.thหรือ โทร. 1736)

สมัครประกันการเดินทางบนแอปพลิเคชันล่วงหน้าได้กี่วันสมัครประกันการเดินทางบนแอปพลิเคชันล่วงหน้าได้กี่วัน

สามารถซื้อล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้ 180 วัน โดยผู้เดินทางต้องซื้อก่อนออกจากประเทศไทยเท่านั้น

จะทราบได้อย่างไรว่า สมัครประกันการเดินทางสำเร็จแล้ว

    เมื่อทำการซื้อประกันการเดินทางสำเร็จจะได้รับอีเมล 2 ฉบับส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้

  1. อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อประกันการเดินทาง 1 ฉบับจากทางออมสิน
  2. อีเมลแสดงตารางกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ตามจำนวนผู้เดินทางทั้งหมดจากทางทิพยประกันภัยอีเมลแสดงตารางกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ตามจำนวนผู้เดินทางทั้งหมดจากทางทิพยประกันภัย

เมื่อสมัครประกันการเดินทางบนแอปพลิเคชันจะได้รับเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์และใบเสร็จอย่างไร

เอกสารหน้าตารางกรมธรรม์จะถูกส่งเป็นเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมลตามที่ระบุไว้สำหรับใบเสร็จจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลของธนาคารออมสิน

กรณียื่นขอวีซ่าสามารถ print เอกสารกรมธรรม์ที่ได้รับทางอีเมลนำไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตได้หรือไม่กรณียื่นขอวีซ่าสามารถ print เอกสารกรมธรรม์ที่ได้รับทางอีเมลนำไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตได้หรือไม่

ได้ สามารถ print นำไปยื่นขอวีซ่าได้ทันที กรณีไม่สามารถใช้ตารางกรมธรรมที่มีภาษาไทยได้ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลในตารางกรมธรรม์ได้ที่tanaporns@dhipaya.co.thหรือ โทร. 1736
วิธีการชำระเงิน

สมัครประกันการเดินทางบนแอปพลิเคชันชำระเงินอย่างไร

หลังจากกรอกรายละเอียดการซื้อประกันการเดินทางและยอมรับเงื่อนไขการซื้อประกันการเดินทางแล้ว สามารถชำระเงินได้ทันทีโดยหักผ่านบัญชีที่อยู่บนแอปพลิเคชัน

ใบเสร็จสามารถออกในนามหน่วยงานหรือบริษัทฯ ได้หรือไม่

ได้ หากมีความประสงค์ต้องการออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน หรือบริษัทฯ กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจธนาคาร 1 Email: tanaporns@dhipaya.co.thหรือ โทร. 1736
ความคุ้มครอง

สมัครประกันการเดินทางเลือกวันเริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างไร

เลือกวันเริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามวันเดินทางบนตั๋วเครื่องบิน ซึ่งวันเริ่มคุ้มครองคือวันที่เดินทางออกจากประเทศไทย และวันสิ้นสุดความคุ้มครองคือวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย โดยการคุ้มครองจะเริ่มต้นก่อนผู้เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องจนกระทั่งผู้เดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

แผนประกันภัยนี้มีประเทศที่ยกเว้นหรือไม่ได้รับความคุ้มครองบ้างหรือไม่

มีดังนี้ อัฟกานิสถาน บอสเนีย มอลโดวา เซอร์เบีย เบลารุส บูรันดี สาธารณรัฐแอฟริกันกลาง อิรัก อิหร่าน อิสราเอล ไอวอรีโคส เกาหลีเหนือ เลบานอน ไลบีเรีย ลิเบีย ซาอุดิอารเบีย ซูดานเหนือ ซูดานใต้ ซีเรีย อุสเบกิสถาน

แผนประกันภัยรายปี (Annual Plan) มีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไร

สำหรับแผนประกันภัยรายปี สามารถเดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง

หากมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองหรือเงื่อนไขกรมธรรม์ต้องติดต่ออย่างไร

สามารถติดต่อฝ่ายธุรกิจธนาคาร 1 Email: tanaporns@dhipaya.co.thหรือ โทร. 1736
การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

กรณีประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ประกันเดินทางที่ได้สมัครแล้ว สามารถดำเนินการแก้ไขได้หรือไม่

สามารถดำเนินการแก้ไขได้ โดยแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครองและส่งรายละเอียดมาที่ Email: tanaporns@dhipaya.co.thหรือ โทร.1736

หากวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูตจะสามารถขอเบี้ยประกันภัยคืนได้หรือไม่

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยให้โดยการโอนเงินทางธนาคาร กรุณาส่งรายละเอียดหมายเลขกรมธรรม์, สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตมาที่ Email: tanaporns@dhipaya.co.thหรือ โทร.1736 (ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง)
การเรียกร้องค่าสินไหม

หากประสบเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทางและต้องการความช่วยเหลือ หรือได้รับบาดเจ็บในต่างประเทศและต้องทำการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศต้องดำเนินการอย่างไร

ติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ Dhipaya Hotline (66) 0-2696-3686 ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

หากมีอาการเจ็บป่วยในต่างประเทศแล้วต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ Dhipaya Hotline เบอร์ (66) 0-2696-3686 เพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในสัญญาตามวงเงินความคุ้มครองในเงื่อนไขกรมธรรม์ *โดยไม่ต้องสำรองจ่าย**

*โดยการพิจารณาสินไหมเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

**ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด หรือนโยบายของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศนั้นๆ

หากมีความประสงค์ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมประกันการเดินทาง ต้องเตรียมเอกสารและดำเนินการอย่างไร

สามารถดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์การเดินทางและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสินไหมสุขภาพtanaporns@dhipaya.co.th