ซื้อสบาย.. จ่ายสะดวก.. ด้วย

สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยเมนูจ่ายด่วน 'QUICK PAY' ที่หน้า Login

*หากชำระไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง สามารถยืนยันการชำระด้วยการแสกนลายนิ้วมือหรือรหัส PASSCODE ได้

*หากชำระมากกว่า 1,000 บาท/ครั้ง ต้องยืนยันการชำระด้วยรหัส PASSCODE เท่านั้น

การใช้งาน MyMo Pay

การชำระค่าสินค้าด้วย MyMo Pay (ผู้ซื้อ)

1

สามารถเข้าใช้งาน MyMo Pay ด้วยปุ่ม QUICK PAY ที่หน้า login
หรือจากหน้าแรก
หรือเมนูด้านซ้ายมือ

2

แสกน QR ของร้านค้า

3

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

4

ตรวจสอบข้อมูลและ “เลื่อนเพื่อส่ง”

5

ระบบแสดงข้อมูลการทำรายการ ถ้าถูกต้องให้ “ยืนยันและส่ง”

6

รายการสำเร็จ

การรับชำระค่าสินค้าด้วย MyMo Pay (ผู้ขาย)

1

สามารถเข้าใช้งาน MyMo Pay ได้ทั้งทางจากหน้าแรก
หรือเมนูด้านซ้ายมือ

2

กดเลือก QR ของฉัน

3

ระบบแสดง QR เพื่อให้ผู้ใช้งานมาแสกนเพื่อจ่ายเงิน โดยสามารถบันทึกหรือแชร์ QR ได้
*ระบบจะไม่สามารถสร้าง QR ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • ผูก PromptPay ด้วยบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกไว้กับ PromptPay ไม่ตรงกับที่ผูก MyMo