ซื้อสบาย.. จ่ายสะดวก.. ด้วย

การใช้งาน MyMo Pay

การชำระค่าสินค้าด้วย MyMo Pay (ผู้ซื้อ)

1

สามารถเข้าใช้งาน MyMo Pay ได้ทั้งทางจากหน้าแรก
หรือเมนูด้านซ้ายมือ

2

แสกน QR ของร้านค้า

3

เลือกจำนวนเงินในการโอนและ “เลื่อนเพื่อส่ง”

4

ระบบแสดงข้อมูลการทำรายการ ถ้าถูกต้องให้ “ยืนยันและส่ง”

5

รายการสำเร็จ

การรับชำระค่าสินค้าด้วย MyMo Pay (ผู้ขาย)

1

สามารถเข้าใช้งาน MyMo Pay ได้ทั้งทางจากหน้าแรก
หรือเมนูด้านซ้ายมือ

2

กดเลือก QR ของฉัน

3

ระบบแสดง QR เพื่อให้ผู้ใช้งานมาแสกนเพื่อจ่ายเงิน โดยสามารถบันทึกหรือแชร์ QR ได้