โอนเงินกลุ่ม ผ่าน

โอนเงินหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอนการทำรายการโอนเงินกลุ่ม

การสร้างกลุ่ม

1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “อื่นๆ”
2
เลือกเมนู “โอนเงินกลุ่ม”
3
เลือก “สร้างกลุ่ม”
4
ตั้งชื่อกลุ่มและเลือก “เพิ่มจากรายการโปรด”
5
เลือก “ผู้ติดต่อโปรด” ที่ต้องการจะสร้างกลุ่ม (ระบบจะอนุญาตให้สร้างเฉพาะผู้ติดต่อโปรดที่บันทึกด้วยเลขที่บัญชีเท่านั้น) จากนั้น กด “เพิ่ม”
6
กรณีต้องการเพิ่มผู้ติดต่อโปรดเลือก “เพิ่มจากรายการโปรด” อีกครั้ง (สามารถเพิ่มได้สูงสุด 10 รายการ)
7
เลือก “ผู้ติดต่อโปรด” ที่ต้องการจะสร้างกลุ่มและกด “เพิ่ม”
8
ตรวจสอบความถูกต้องและเลือก “สร้าง”
9
แสดงกลุ่มที่ตั้ง

การทำรายการโอนเงินกลุ่ม

เข้าสู่เมนู "โอนเงินกลุ่ม" วิธีที่ 1
1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “อื่นๆ”
2
เลือกเมนู “โอนเงินกลุ่ม”
เข้าสู่เมนู "โอนเงินกลุ่ม" วิธีที่ 2
1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “โอนเงิน”
2
เลือก “โอนเงินกลุ่ม”
ทำรายการโอนเงินกลุ่ม
3
เลือกกลุ่มที่ต้องการทำรายการ
4
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะโอนออกของแต่ละรายการ
5
จำนวนเงินที่ต้องการจะโอนออกของแต่ละรายการ
6
เลือก “เลื่อนเพื่อส่ง”
7
ตรวจสอบความถูกต้องและเลือก “ยืนยัน”
8
ทำรายการสำเร็จ ระบบแสดง e-Slip รวมและ เลื่อนหน้าถัดไปเพื่อดู e-Slip รายบุคคล
9
e-Slip รายบุคคล